Footer

Հաշվապահական և ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում մասնագիտացած «Պրոֆին» ՍՊԸ-ի միջազգային որակավորում ունեցող բարձրակարգ մասնագետները, առաջնորդվելով հաճախորդի գաղտնիության և օբյեկտիվության սկզբունքով՝ պատրաստ են մատուցել բարձրակարգ հաշվապահական ծառայություններ և խորհրդատվություն ամենատարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող ընկերություններին։

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։ 2024 Պրոֆին ՍՊԸ։
Պատրաստել և սպասարկում է LOB International